Kaubaveol kasutatavad dokumendid

SIRLI KEPP
transpordidirektor/
vedudekorraldaja
tel. 651 5529
GSM 51 54 730
info@renewo.ee

CMR

CMR-saateleht on kõige laialdasemalt kasutatav rahvusvahelise kaubaveo dokument. CMR-saateleht väljastatakse veolepingu sõlmimise tõendamiseks, millega reguleeritakse kauba saatja, vedaja ning saaja vastutus.
Veolepingu suhtes on CMR-konventsioon kohaldatav kui on üheaegselt täidetud neli tingimust.
- transportimise eest makstakse tasu
- lepinguga määratletud kauba vastuvõtmise koht ja üleandmise koht asuvad eri riikides
- vähemalt üks riikidest peab olema ühinenud CMR konventsiooniga
- vedu teostatakse maanteesõidukiga

TIR

TIR-märkmikku kasutatakse tollijärelevalve all oleva kauba vedamisel Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. See on vedaja dokument, millega on tagatud tollile maksude laekumine kuni 50 000 USD (EL territooriumil 60 000 EUR) märkmiku kohta juhul, kui kaubad satuvad vabasse ringlusse ilma tolliformaalsusi läbimata ja impordimakse maksmata. TIR-süsteemiga liitumisjuhised asuvad Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni kodulehel.

ATA

ATA-märkmik on rahvusvaheline tollidokument, mis võimaldab näituste eksponaate, kaubanäidiseid ja professionaalseid töövahendeid viia lihtsustatud korras ajutiselt ühest riigist teise – kauba omanik ei pea täitma ajutise impordi/ekspordiga seotud tollidokumente saatja- ja sihtriigis.
ATA-märkmikke väljastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, kehtib kuni 1 aasta. Kasutatud märkmik tagastatakse selle väljastanud asutusele. Avaldust märkmiku väljastamiseks saab teha aadressil: http://www.koda.ee/, soovitavalt vähemalt 10 päeva enne reisi algust. Samaaegselt esitada avaldus ka ATA-süsteemi kindlustavale ERGO Kindlustuse AS-ile. ATA-märkmiku maksumus sõltub märkmiku loetelus olevate kaupade väärtuste kogusummast, millele lisandub kindlustuse kulu.